ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กำหนดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > กำหนดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

กำหนดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ :  ห้องประชุม 18D ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2
              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา
              แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**นักศึกษาจะต้องเดินทางไปด้วยตนเอง (ต้องรายงานตัวก่อนสัมภาษณ์อย่างน้อย 10 นาที)**

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯ ประจำปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวกาญจนาพร หวลคนึง               คณะวิทยาศาสตร์
  2. นางสาวจิรารัตน์ พันธุทุม                      คณะวิทยาศาสตร์
  3. นายโกญจนาท เกษศิลป์                      คณะวิทยาศาสตร์
  4. นางสาวนิตยา จันทะพันธ์                      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  5. นางสาวณัฏฐณิชชา คงเจริญวิวัฒน์        คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิ่นทิพย์ บุตรแก้ว โทรศัพท์ 02-039-5575 , 02-039-5576

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next