ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

    ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้วนั้น

    ในการนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน รายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภททุนต่อเนื่อง

1.นายอนุชา หงส์ตระกูลชัย       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นายธีร์ธวัช วงค์นิ่ม                คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภททุนรายใหม่

1.นายคุณานันท์ ทัศน์สุวรรณ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นายอภิวิชญ์ บุญประเสริฐ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นายพุฒิพงศ์ ปานประทีป      คณะวิศวกรรมศาสตร์

    ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)

***ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนไปรับมอบทุนด้วย

แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง***เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next