ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลและช่วงเวลาการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

     1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th โดยมีจำนวน 8 ประเภททุน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

     2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ ทุน UIS (UNDERGRADUATE INTELLIGENCE SCHOLARSHIP) ประจำปี 2561 จำนวน 43 ทุน สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://uis.ocsc.go.th รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

     ซึ่งทุนดังกล่าวจัดสรรสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

     โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th  หรือโทร. 0-2547-1911เอกสารประกอบข่าว
  > การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next