ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์ทุน Research Gap Fund ประจำปี 2561 รอบที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอประชาสัมพันธ์ทุน Research Gap Fund ประจำปี 2561 รอบที่ 2

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
โดย : สวทช.

ขอประชาสัมพันธ์ทุน Research Gap Fund ประจำปี 2561
รอบที่ 2
โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้จัดกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ


ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
องค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเขิงพาณิชย์
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอด
จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ผลิตภัณฑ์บริการในระดับอุตสาหกรรม
โดยระบุเป้าหมายธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง นำผลงานวิจัยต่อยอด และ
 S-curve กลุ่มFood & Agriculture, Health, Industry, Tourism
ซึ่งมีเงื่อนไขและเอกสารข้อเสนอโครงการตามไฟล์แนบ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่ jeesuda.kea@kmutt.ac.th
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันศุกร์ที่ 8
ธันวาคม 2560

รายละเอียดดูได้ที่  https://www.nstda.or.th/th/news/5088-research-gap-fund

ติดต่อสอบถามได้ที่ดร.จีสุดา เกตุกราย นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ TEL: +662-470-9626

 

 

 

 เอกสารประกอบข่าว
  > ADS

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next