ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA)

วันที่ : 04 ธันวาคม 2560
โดย : คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน  (TA) ทั้งหมด 20 ทุน
• สายวิชาภาษา 11 ทุน
• สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ 8 ทุน
• ศูนย์ Resource Centre 1 ทุน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   มจธ.
- มีความประพฤติดี
- มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา >  3.25 
ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
- ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา.

      สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธันวาคม 2560
      สนใจสมัคร/ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพัทจารี งานบริการการศึกษา ห้อง SoLA201
      ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ หรือโทร. 02-470-8716

 เอกสารประกอบข่าว
  > คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next