ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560

วันที่ : 05 มกราคม 2560
โดย : สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้

ด้วยสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) (Thaisim: The Thai Simulation and Gaming Association) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งหากำไรและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของไทย
โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้สถานการณ์จำลองและเกมในการเรียนการสอน การประเมินผล และการวิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้การเรียนการสอนในประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0.
    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งบทความ และเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaisim.org/เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next