ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ KMUTT Talk ในหัวข้อเรื่อง “Increased Knowledge and New Technologies Brought to The World by CERN and Its Management”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ KMUTT Talk ในหัวข้อเรื่อง “Increased Knowledge and New Technologies Brought to The World by CERN and Its Management”

วันที่ : 09 มกราคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการบรรยายพิเศษ KMUTT Talk ในหัวข้อเรื่อง “Increased Knowledge and New Technologies Brought to The World by CERN and Its Management” วิทยากรโดย Prof. Laurent Baulieu, A Particle Physicist and Researcher at CERN and at UPMC Sorbonne University in Paris  ในวันจันทร์ที่  16  มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา  13.30 – 16.30 น.  ณ   ห้อง Sci Connect  ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  โดยมีประเด็นในการบรรยายดังนี้
- History and type of organization used at CERN
- Success from fundamental research to technological breakthroughs
- How CERN help solving big questions such as climate change, malnutrition, and water access

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/bFRULJ หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNM8Dhd0BAdNU0uy_UDg0qmvUlYRmzpjz6nn-zPiNJ82tTQ/viewform?usp=send_form

ปิดรับรายชื่อวันที่ 13 มกราคม 2560  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ kanitha.suk@kmutt.ac.th หรือ โทร. 9685      

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next