ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 10 มกราคม 2560
โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี

กรอกแบบตอบรับพร้อมเงินลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.deqp.go.th  ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียด หลักสูตร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next