ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11

วันที่ : 30 มกราคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 “ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์” ระหว่างวันที่  13-14 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่ทเติมได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/index.php ส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next