ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017

วันที่ : 31 มกราคม 2560
โดย : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ด้วยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ เชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานของนักวิจัย นักวิชาการ และจากผู้สนใจทั่วไป ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเรียญเชิญส่งบทความงานวิจัยเเละบทความรูปแแบบสิ่งประดิษฐ์เเละนวัฒกรรม เพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ecti-card.org/card-2017/เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next