ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13

วันที่ : 31 มกราคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกับ University of Miyazaki, Japan ร่วมกับ Kathmandu University, Nepal และ Huntington University, Canada จัดโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย" ในวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2560 ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สามารถส่งใบสมัครมาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icmr.crru.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next