ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ ๒๕๕๙
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ ๒๕๕๙

วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : วช.

การจัดทำดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยใช้วิธีการสำรวจฯ และได้จัดทำ Hand Out "ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนา  ประเทศ ๒๕๕๙" ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคอุดมศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร และ ข้อมูลประมาณการของภาคเอกชน

ดาวโหลดได้ที่ http://www.nstda.or.th/pub/2017/20170105-Handout-nrct.pdfเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next