ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10

วันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

ในการนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 10 พร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/10th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทร 02-649-5000 ต่อ 11018-11019เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next