ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ

ปิดรับบทความวิจัย  บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2560
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrun2017/

 เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next