ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย "โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
หัวข้อการบรรยาย "การพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโมเดลไทยแลนด์ 4.0"
และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวข้อการบรรยาย "การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศโมเดลไทยแลนด์ 4.0"
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม อาคารรับรอง (อาคาร 11) ชั้น 9
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำหรับบุคคลภายในทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีการออกใบรับรองการเข้าร่วมฟังบรรยาย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/1hDFXf2ZS7m1gWt52 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ. 60
ติดต่อผู้ประสารงานโครงการ น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1600 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bsru.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next