ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขยายเวลาเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขยายเวลาเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Challenges in the 21st Century:Sustainable Development in Multicultural Society”
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขยายเวลาส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย และงานบัณฑิตศึกษา (ชั้น 2) โทรศัพท์ 0-7428-6675, 0-7428-6718 E-mail: libarts.conference@gmail.com
Website: http:/iw.libarts.psu.ac.th/conferenceเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next