ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญผู้สนใจสมัครฝึกอบรมและ/หรือสอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญผู้สนใจสมัครฝึกอบรมและ/หรือสอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้สนใจสมัครฝึกอบรมและ/หรือสอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่  7 จัดโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถทำตามขั้นตอน โดยลงทะเบียนออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมพร้อมจัดส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

รุ่นที่ 7 (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.cstp.or.th/index.php/page/post/95

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๓๓๓-๓๗๐๐ ต?อ ๓๐๒๐ คุณชลิตตา

---------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด ดาวโหลด 1
http://www.cstp.or.th/upload/attachment/281.pdf
ดาวโหลด 2
http://www.cstp.or.th/upload/attachment/282.pdf

อบรม รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาจุลินทรีย์ รุ่นที่ 7
วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ ห้อง Sci-connect ชั้น ๑ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

จัดสอบ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาจุลินทรีย์ รุ่นที่ 7
วันที่ 31 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่ ห้อง MI ๔๐๕-๔๐๖ชั้น ๔ อาคารจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

สมัครออนไลน์   ฝึกอบรมรุ่นที่ 7  สอบใบอนุญาต รุ่นที่ 7
http://www.cstp.or.th/index.php/page/index/8?key=%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%2F+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A
*** การชำระเงินค่าธรรมเนียมถือเป็นที่สุดของการลงทะเบียน***

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next