ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อให้นักวิจัยที่สนใจของรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จาก สวก. ได้ทราบถึงวิธีการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีศักยภาพในการขอรับทุน ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยได้ในอนาคต

ขอเชิญนักวิจัยที่ประสงค์จะของทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สวก. สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน สามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมได้ทาง http://www.arda.or.th/ หรือโทรสาร 02 579 7435 ต่อ 3610 หรือ E-mail: training.arda@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (รับจำนวนจำกัด) (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทาง http://www.arda.or.th )

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
โทร.02 579 7435 ต่อ 3614 (อนงค์)เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next