ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5 PSU - USM international Conference on Arts and Sciences 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5 PSU - USM international Conference on Arts and Sciences 2017

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ The Lacal Knowledge Group, Universiti Sains Malaysia กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนมใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pattaniconference2017.pn.psu.ac.th/เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next