ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : KNIT

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้รูปแบบหลัก การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

การรับสมัคร
สามารถลงทะเบียน online ได้ทาง website https://ilti.kku.ac.th/new2016/

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งครอบคลุม อาหารกลางวัน 3 มื้อ, อาหารว่างเช้า/บ่าย 3 วัน, อาหารเย็นวันที่ 10 มีนาคม 2560, เสื้อ และกระเป๋าเอกสาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202899
โทรสาร 043-202899

สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://ilti.kku.ac.th/new2016/เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > ad1
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next