ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 (National Conference on Chemical Management หรือ NCCM-2017) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://arcfiling.fda.moph.go.th/planweb/meetingipcs/default.asp

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร. 0 2590 7289

โทรสาร. 0 2590 7287

 เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > เอกสาร ปชส.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next