ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย “ทุนวิจัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย “ทุนวิจัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)"

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จะจัดประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย และร่วมพูดคุยกับนักวิจัยที่มีความสนใจและมองหาแหล่งทุน
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการกำหนดโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบันและอนาคต
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/5BmBBT หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelfH4CRtxOOJvGTPS-NpiU40c0vCvZ_hJLnv2uHYYg_4uF-A/viewform?usp=send_form

ปิดรับรายชื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ research@kmutt.ac.th หรือ โทร. 9686เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next