ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

วันที่ : 02 มีนาคม 2560
โดย : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century )" ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำของประเทศและการนำเสนอผลงาน Parallel session ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถส่งแบบตอบรับมายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ e-mail: lamuconf2017@gmail.com และโทรสาร 02-441-4410

-------------------------------
Call for Papers

เปิดรับบทความในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2560 (Full paper)

*บทความทุกเรื่องจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

-------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนัญญา ธรรมเกษร โทร.02-441-4401 -8 ต่อ 1731หรือ lamuconf2017@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://bit.ly/lamu-conf2017-reg
ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ bit.ly/lamu-conf2017

เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next