ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร

วันที่ : 02 มีนาคม 2560
โดย : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตรจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดต่อและสมัครเข้ารับการอบรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ www.rpa.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-3033-127 หรือ 081-869-2370 ในเวลาราชการ

เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next