ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. "สวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. "สวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ : 02 มีนาคม 2560
โดย : สวทช.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ชมผลงานวิจัยด้าน Science&Technology และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจในงาน NAC2017 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมเปิดบ้านให้ทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง NSTDA 5.0: Building Thailand towards Sufficiency Economy” ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next