ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13

วันที่ : 08 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่10-13

รุ่นที่ 10 วันที่ 3-5 เมษายน 2560       ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 11 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560    ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 12 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560    ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 13 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560      ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 อีเมล์ : training.arda@gmail.com 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/datas/file/1485919721.pdf

สอบถามเพิ่มเติม;
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3614 (อนงค์)
โทรสาร. 0-2579-7435 ต่อ 3610


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next