ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มจธ. ร่วมกับ Buhler (Thailand) Limited ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการหล่อแรงดันสูง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > มจธ. ร่วมกับ Buhler (Thailand) Limited ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการหล่อแรงดันสูง

วันที่ : 08 มีนาคม 2560
โดย : กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยกลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloy Research Group) สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ Bühler (Thailand) Limited  จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการหล่อแรงดันสูง High Pressure Die Casting เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการหล่อแรงดันสูง เพิ่มศักยภาพในด้านการวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Mr. Samuel Friedrich Schaer ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงาน ADVANCE MATERIAL ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิจัย มจธ. กล่าวแนะนำ กลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloy Research Group) และ Mr. Mark Ledson กรรมการผู้จัดการ Bühler Group กล่าวแนะนำ Bühler Group โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมประจักษ์ ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next