ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มจธ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อการศึกษาการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > มจธ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อการศึกษาการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ครั้งที่ 2

วันที่ : 09 มีนาคม 2560
โดย : กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

 
คุณอรรณพ หาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อการศึกษาการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ครั้งที่ 2 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (คนที่ 8 จากซ้าย) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งจัดโดย มจธ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อจัดทำร่างประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งเน้นศึกษายานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์ รถสามล้อ และรถยนต์สี่ล้อเล็กขนาดเล็ก (L)  ประเภทรถยนต์นั่ง รถโดยสาร (M) และประเภทรถยนต์บรรทุก (N) โดยทำการศึกษาการแบ่งประเภทและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน กำลังของยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเสนอแนวทางการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย เพื่อร่างประกาศหรือระเบียบฯ มีความสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนนำไปประกาศใช้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 40 แห่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next