ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative -LMI) จำนวน 2 โครงการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative -LMI) จำนวน 2 โครงการ

วันที่ : 09 มีนาคม 2560
โดย : กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative -LMI) จำนวน 2 โครงการ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 รายละเอียดดังนี้

1. โครงการ LMI Frontiers of Science Education Symposium ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560
2. โครงการ LMI Young Scientists Program ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรงที่กระทรวงฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทางที่อยู่อีเมล napamasp@mfa.go.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารทั้งหมด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next