ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.

วันที่ : 15 มีนาคม 2560
โดย : ปขมท.

ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.ที่5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. โดยส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ e-mail : suwpie@kku.ac.th บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท.

 สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอบทความได้ที่ http://www.cuast.netเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next