ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

วันที่ : 16 มีนาคม 2560
โดย : สกว.

ฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รอบแรกตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ

1) เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2) ประเด็นวิจัยต้องสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล
3) ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย

โดยสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการได้จาก https://docs.google.com/file/d/0Bykm0HVQNK0ucDhNTVp2RHhQWGs/edit?filetype=msword

ทั้งนี้การส่งข้อเสนอเชิงหลักการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th/ หรือติดต่อได้ที่ 02-278-8246, e-mail: trfindustry@trf.or.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster
  > Form

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next