ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ"

วันที่ : 21 มีนาคม 2560
โดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (Sufficiency Economy and Development Administration: From Philosophy to Practice) ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://conference.nida.ac.th/conference60/register.html ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
ติดต่อ  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

e-mail : nidaresearch@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3300
โทรสาร : 02-374-2759


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next