ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ : 04 เมษายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ในการนี้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.eau.ac.th สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-577-1028 ต่อ 394


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next