ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4

วันที่ : 07 เมษายน 2560
โดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : Ent) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ที่ http://www.engagementtthailand.org

ติดต่อประสานงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2180223-4, 02-2180231 และ 02-2180237 โทรสาร 02-2180225 E-mail: engagement_cu@chula.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next