ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ : 07 เมษายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST)  เผยแพร่ในรูปแบบ E-Journal  ดูทางเว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th

ม.นเรศวร  จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์  นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความลงในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร 05596-8844


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next