ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าอบรมเทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญลงทะเบียนเข้าอบรมเทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ : 11 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วย งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดจัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ถึงเทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเชิงลึกในแต่ละวิทยาการ โดยแบ่งเป็น
- เทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และเภสัชภัณฑ์” ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
- เทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้านเคมี ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ และวัสดุศาสตร์” และ “เทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี


อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจ โปรดลงทะเบียนที่  https://goo.gl/7IXKsj หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxctrU2q1CWQx336wVUk5C5wrqBiWg46vk8gmZTXdGLgHPqA/viewform?usp=send_form

ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.
จำนวนจำกัดรอบละ 40 ที่นั่ง เท่านั้น

เอกสารกำหนดการดูเอกสารแนบท้ายนี้

           
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2470-9663 (คุณพิเชษฐ์) อีเมล์ ip@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เปลี่ยนกำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next