ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th International Conference on Ecomaterials (ICEM2017) ในหัวข้อ “Innovative Green Materials and Technologies for Sustainability under the Sufficiency Economy”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th International Conference on Ecomaterials (ICEM2017) ในหัวข้อ “Innovative Green Materials and Technologies for Sustainability under the Sufficiency Economy”

วันที่ : 19 เมษายน 2560
โดย : คณะวิทยาศาตร์

คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ National Institute for Materials Science (NIMS) ประเทศญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th International Conference on Ecomaterials (ICEM2017) ในหัวข้อ “Innovative Green Materials and Technologies for Sustainability under the Sufficiency Economy”  ในวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดยมีหัวข้อใหญ่ในการประชุมวิชาการดังต่อไปนี้

- Green Materials 

- Green Science, Engineering, Technology and Industrial Processes

- Green Energy

- Green Policy, Sustainability and Safety

and other related research fields 

 

สามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://icem13.kmutt.ac.th  

 < กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next