ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

วันที่ : 24 เมษายน 2560
โดย : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการขึ้นสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะสามารถนำเสนอและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2  อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (ตึก 15)  มหาวิทยาลัยรังสิต 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบกำหนดการ การนำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/rscเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next