ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ : 24 เมษายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ (Pullman Bangkok king Power) กรุงเทพฯ

หัวข้อการประชุม

Sustainability Science

Innovative Technology and Sustainability Engineering

Textiles and Clothing Sustainability

Economic Modellin

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมหรือส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://iconsci.rmutp.ac.th/

ติดต่อสอบถามได้ที่

กองวิเทศสัมพันธ์ 02 665 3777 ต่อ 6071เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next