ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2560
โดย : สวทช.

สวทช. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจำปี 2560
ได้แก่ ทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน และทุน NSTDA Chair Professor จำนวน 1 ทุน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560 งบประมาณรวม ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

ในการนี้ สวทช. ได้จัดการประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนนักวิจัยแกนนำ" และ “ทุน NSTDA Chair
Professor” ประจำปี 2560 (Road Show) และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ
สวทช. พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ “Responsible Conduct of
Research” ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพฯ

กำหนดการ
09.00-09.45 น.    บรรยายให้ความรู้เรื่อง “Responsible Conduct of Research”
                              โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.45-10.30 น.    แนะนำ สวทช. และการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน
NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
                              โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช.
10.30-11.15 น.    สวทช. และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช.
                              โดย คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.
11.00-12.00 น.    ตอบข้อซักถาม

สวทช. ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยขอให้ส่งแบบตอบรับ กลับมายัง
โทรสาร: 02-6448100 หรือ e-mail: chair@nstda.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ:  *ไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารต้นเรื่อง
  > กำหนดการ
  > แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next