ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
MTEC ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > MTEC ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2560
โดย : MTEC

MTEC ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“แพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ
สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560

สถานที่ ห้องประชุม CO-110 อาคาร สวทช (NSTDA)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>
https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S17018

*ผู้สนใจเข้าอบรมโปรดลงทะเบียนออนไลน์ และกรอกแบบสอบถาม ส่งกลับมาที่อีเมล boonrkk@mtec.or.th หรือทางโทรสาร 02 564 6369 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
**ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายในวันที่ 19 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม (MS.WORD)   (PDF)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์ )
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675 หรือ 4677 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next