ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2560
โดย : วช.

Thailand Research Symposium 2017

ภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
เพื่อนำเสนอผลงานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560


กลุ่มเรื่องในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ประกอบด้วย
 

            1. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
            2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
            3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
            4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสังคมประชาคมอาเซียน
            5. การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 31
พฤษภาคม 2560 [ขยายเวลา]

ข้อมูลเพิ่มเติม >>> คู่มือการนำส่งผลงาน http://www.researchexpo.nrct.go.th/download/Symposium/manual/symposium.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 518
โทรสาร 02-579-0109เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next