ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขี้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขี้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"

วันที่ : 04 พฤษภาคม 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” โดยกรอกรายละเอียดแบบขึ้นสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 506-509

ดาวน์โหลดแบบขอขึ้นบัญชีฯ
http://bit.ly/28WP197

ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next