ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ”

วันที่ : 09 พฤษภาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยงานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ” โดยได้เชิญวิทยากร ดร.ปัทมรัตน์ กุญชร ณ อยุธยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยและการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี


จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/kKg7ms   หรือ https://docs.google.com/a/mail.kmutt.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeRebzjGAAPyIZYp2nUEgBmVoLavyriEDCuH3xEfl8PPYpVVQ/viewform

รายละเอียดกำหนดการดูไฟล์แนบท้ายนี้

ปิดรับรายชื่อ16 พฤษภาคม 2560 เพื่อจัดทำรายชื่อต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail:
ethics@kmutt.ac.th หรือ research@kmutt.ac.th

เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next