ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560
โดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: Ent) จะจัดงานการสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560 ร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กรณีศึกษาการดำเนินงานด้านพันธ์กับสังคมขอมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่

ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม ( ช่วงที่ ๑ ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๐  ช่วงที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ) 
เปิดรับกรณีศึกษา ตั้งแต่บัดนี้  – 15 พฤษภาคม 2560
โดยดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.engagementthailand.org

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ โทร. ๐๒-๒๑๘๐๒๒๓ , ๐๒-๒๑๘๐๒๓๑ หรือ E-mail : engagement_cu@chula.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next