ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ทำวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเว็บไซต์ http://conference2017.reru.ac.th

e-mail: conference.reru@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 พฤษภาคม 2560

กำหนดส่งบทความ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 ขยายเวลา ถึง 31 พฤษภาคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next