ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Nanotechnology for a Sustainable Future”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Nanotechnology for a Sustainable Future”

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. บางมด

มูลนิธิเพื่อภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. บางมด ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ หัวข้อ“Nanotechnology for a Sustainable Future” วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย

- ศ.ดร.วิโรจน์  บุญอำนวยวิทยา    
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- รศ.ดร.เอกรัตน์  วงษ์แก้ว          
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
- ดร.ธนพล  เพ็ญรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศ.ดร. สุคนธ์ พาณิชย์พันธ์         
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
- คุณวิโรจน์  โขมพัตราภรณ์        
กรรมการมูลนิธิฯ ศิษย์เก่าวิศวกรรมเคมี รุ่นที่13

รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง (พร้อมอาหารว่าง+อาหารกลางวัน)
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ First come, First serve  ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/457sI6y4cF38UBVQ2เอกสารประกอบข่าว
  > ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Nanotechnology for a Sustainable Future”

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next