ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดประกวด “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลฯ จัดส่งรายละเอียดถึง ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จัดทำข้อเสนอโครงการ และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น (CD)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2155/–2560.aspx#.WQgrOROGOM9เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next