ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13"

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13" ในหัวข้อ "จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปิดรับผลงานวิจัย 19 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่มงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next