ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: crcitm2017@christian.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next